top of page

ЈУ «Центар за културу и информисање Лопаре», основана је  2010. године одлуком Скупштине општина Лопаре, и егзистира као комплексна установа. Укупна површина објекта приземље и спрат износи око 1100 метара квадратних.

Основна регистрована дјелатност установе је извођачка умјетност, а поред ове установа је регистрована за још неколико дјелатности у оквиру креативне, умјетничке и забавне дјелатности, издаваштва и других сличних дјелатности које обезбјеђују културне, забавне или рекреативне садржаје и услуге разврстане  у другим разредима и гранама.

Под једним кровом налази се  Народна библиотека «Десанка Максимовић» Лопаре, која је независна од Центра за културу у  организационом и правном смислу, и обавља своју  редовну библиотечку дјелатност  .

Простор Центра  редовно користи СПКД «Просвјета» Лопаре

У објекту установе смјештена је и Спомен соба 1992-1995. - Борачкa организација Лопаре

У оквиру својих  дјелатности активности установе усмјерене  су на : Подстицање културно-умјетничког стваралаштва  и аматеризма, позоришну умјетност, ликовног и аудио визеуелног и музичког стваралаштва, музичког програма,  презентацију трибинског програма са актуелним темама, едукативних радионица, дјелатност издаваштва,  области књижевности,  информисања и едуковања грађана и друге  културне садржаје различитог типа, али и обиљежавање значајних датума, годишњица,  догађаја  и манифестација   од интереса за установу и општину Лопаре.

bottom of page